Smazání starých souborů – typicky logů

Z plánovače spustit job:

forfiles /p „c:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1296419999“ /s /m *.* /c „cmd /c Del @path“ /d -7

smaže v zadané cestě všechno starší 7 dnů (/d -7).

 

Detaily příkazu  forfiles: na http://ss64.com/nt/forfiles.html

 

About Author:

Error! Keyboard not detected. Press any key to continue.