Přetečené logy na vCentru

vCenter má nějaký bug na retenci logů (řeší to upgrade na 7.0U3c viz https://kb.vmware.com/s/article/85475). Takže když mi logy přetekly, tak jsem to dočasně řešil takto:

root@vcenter [ /storage/log/vmware/lookupsvc ]# df -h | grep /log
/dev/mapper/log_vg-log          9.8G 9.7G   0 100% /storage/log

root@vcenter [ /storage/log/vmware/lookupsvc ]# du -sh */ | sort -hr | grep G
4.2G  tomcat/

root@vcenter [ /storage/log/vmware/lookupsvc/tomcat ]# rm localhost_access.2021*

root@vcenter [ /storage/log/vmware/lookupsvc ]# du -sh */ | sort -hr | grep G
2.4G  tomcat/

root@vcenter [ /storage/log/vmware/lookupsvc ]# df -h | grep /log
/dev/mapper/log_vg-log          9.8G 7.9G 1.5G 85% /storage/log

About Author:

Error! Keyboard not detected. Press any key to continue.