VPN na serveru Windows 2012

Základní postup: http://www.thomasmaurer.ch/2014/01/how-to-install-vpn-on-windows-server-2012-r2/ zajímavé je zde hlavně popis portů: PPTP: 1723 TCP and Protocol 47 GRE (also known as PPTP Pass-through)…

[Continue reading]